Unregistered Member
sign up
 Login

Username or Email

Password

Forget Password?

Free Register

 Main Page
 Announcement
 Discussion
 Article
 Photo Album
 Market Place
 Sharing List
 Stateboard
 Member List
 Like
 Applications
 Sign-Up

Article

 azman • 19 years ago • 5,203 viewed


?Tidak ada pengenal karakter yang lebih meyakinkan dibanding suara? DISRAELI.
Kualiti hati kita cenderung dikenali melalui suara, mata, gerak-geri cara berjalan, gerak muka. Ada kecenderungan semulajadi untuk menampilkan semua yang terjadi atau yang kita rasakan dalam diri kita.
Suara dan mata adalah pengenal palaing baik yang melukiskan karakter sebenarnya dari pemiliknya. Keeajajaran pancaran mata dan suara dengan karakter ini semulajadi, dan kita seringkaliharus belajar untuk mengeluarkan suara menyenangkan untuk membuang kebiasaan kasar yang berasal dari fikiran sedar.
Suara kita seharusnya mengalir lancar, tidak terlalu cepat sehingga kata-kata bertumpang-tindih, juga tidak terlalu lambatsehingga pendengar menjadi tertidur.Tidak berlebihan adalah batu penyangga dalam hal suara mnarik, seperti juga dalam hal-hal lain. Nada suara kita sebaiknya sederhana ? tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Suara yang teratur ini akan memberi kesan, kita meninggikan suara untuk menekankan kata-kata penting dan merendahkan suara untuk menggambarkan kelembutan mental.
Suara lembut menjadi lebih baik kalau disertai pengucapan kata secara jelas. Kemampuan mengucapkan kata-kata secara jelas ini akan meningkatakan keberkesanan komunikasi. Kita tidak boleh melupakan bahawa tujuan utama percakapan adalah keberkesanan komunikasi. Usahawan yang berjaya tahu bahawa keberhasilan jualan lebih terletak pada keberhasilan penggunaan suara secara berkesan daripada disesaskan keperluan nyata pelanggan. Dalam dunia perniagaan, suara yang menyenangkan, gambaran dan layanan yang baik mempunyai nilai komersial.
Mari kita perlihatkan kualiti hati kita terpancar melalui suara yang menarik, lagi menyenangkan.Suara seperti ini mempunyai nilai lebih tinggidaripadea segala perhiasan mewah yang biasa dikenakan wanita. Keamaman, simpati, pengertian, cinta adan sokongan akan terasa baikdalam suara terlatih untuk menggambarkan perasaan.

Virtual Friends - Copyright © 2001-2022 Webber Dot My Solutions (002351632-A). All rights reserved