Unregistered Member
sign up
 Login

Username or Email

Password

Forget Password?

Free Register

 Main Page
 Announcement
 Discussion
 Article
 Photo Album
 Market Place
 Sharing List
 Stateboard
 Member List
 Like
 Applications
 Sign-Up

Article

 DilaDellila • 10 years ago • 2,538 viewed


INFO: Kaedah Penentuan Kiblat

Berpandukan kepada matahari dan bintang. Ia khusus apabila dalam keadaan terdesak seperti di tengah hutan belantara pada malam yang gelap gelita atau pada musim cuaca yang tidak menentu

Cara 1.
Pada waktu malam yang gelap, cari bintang tiga sederet dalam bentuk Buruj Belatik (Babadur Orion) dan kaedah ini memerlukan kepada pengetahuan ilmu bintang.

Cara 2
Dengan memandang ke arah langit pada malam yang gelap gelita carilah bintang Qutbi (Polaris). Inilah satu-satunya bintang paling tepat arah utara bumi. Dengan berpandukan bintang ini arah kiblat boleh dicari tetapi kaedah ini memerlukan pada pengetahuan ilmu bintang.

Cara 3
Jika pada waktu siang bolehlah merujuk kepada posisi matahari dengan memerhatikan arah ia terbit dan terbenam. Arah terbit pada sebelah timur dan arah terbenam pada sebelah barat. Sebelah barat adalah arah kedudukan Makkah secara rawak dan ia boleh dijadikan panduan bagi menentukan arah kiblat.

Cara 4
Dengan menggunakan posisi ¡Istiwa¢ iaitu matahari di atas Kaabah. Kaedah ini berpandukan kepada kedudukan matahari yang akan berada tepat pada suatu tempat. Bagaimanapun kaedah ini hanya berlaku dua kali dalam setahun dalam pergerakan matahari iaitu pada 28 Mei dan 16 Julai.


INFO: Kaedah moden tentu kiblat

Pengiraan arah kiblat

 • Hitungan berdasarkan kepada konsep arah di sepanjang bulatan gedang bumi (great circle).

 • Membabitkan model Matematik sfera yang mengandungi koordinat geografi tempatan dan koordinat geografi rujukan (Kaabah).

  Kompas Prismatik

 • Penandaan arah kiblat dengan kompas banyak diamalkan di kalangan masyarakat Islam masa kini. Arah yang ditunjukkan oleh sesuatu kompas merujuk ke arah utara.

 • Arah utara magnet tidak semestinya bersamaan arah utara benar. Perbezaan arah utara ini dipanggil sebagai sudut serong magnet.

 • Antara masalah yang boleh timbul menggunakan kompas ialah tarikan graviti tempatan apabila ada bahan logam atau arus elektrik di sekeliling kompas digunakan. Boleh digunakan sebagai alat alternatif jika alat lebih sesuai tiada.

  Penggunaan Teodolit

 • Teodolit ialah antara alat moden yang diguna pakai oleh kebanyakan juru ukur dan pihak yang melakukan kerja menentukan arah kiblat.

 • Alat itu digunakan untuk mengukur bacaan sudut secara mendatar dan menegak. Ia memberi kejituan bacaan tinggi dan tepat.
 • Virtual Friends - Copyright © 2001-2018 Webber Dot My Solutions (002351632-A). All rights reserved