Unregistered Member
sign up
 Login

Username or Email

Password

Forget Password?

Free Register

 Main Page
 Announcement
 Discussion
 Article
 Photo Album
 Market Place
 Sharing List
 Stateboard
 Member List
 Like
 Applications
 Sign-Up

Article

 DilaDellila • 9 years ago • 1,139 viewed


1. Pilihlah sahabat yang beraqal dan berakhlak.

2. Elakkan dari bersahabat dengan orang yang buruk akhlaknya kerana ia boleh merosakkan kita.

3. Pilih sahabat dari golongan mereka yang suka berbuat baik.

4. Jangan ikuti orang yang kosong hatinya dari berzikir mengingati Allah dan orang yang selalu mengikut hawa nafsunya.

5. Jangan kamu memilih dan bergaul dengan sahabat yang suka berbohong dan berdusta.

6. Jangan pilih sahabat yang malas,sebaliknya pilihlah mereka yang yang rajin,merendah diri, pemaaf,tidak sombong dan sahabat yang sabar.

7. Apabila kita bersahabat,hendaklah sentiasa saling hormat menghormati.

8. Mengutamakan kepentingan sahabat dan saling membantu dalam melakukan kerja yang baik, serta melarang dalam melakukan perkara munkar(amar ma'aruf,nahi munkar).
9. Memanggil nama sahabat dengan jolokan yang baik serta disenanginya.

10. Jika terdapat sebarang keburukan ,hendaklah saling menasihati dan menjaga aib masing-masing.

11. Tidak membebankan dan menyusahkan sahabat,bantulah dia ketika dia dalam kesusahan.

12. Apabila berjumpa,saling memberi salam dan bersalaman.

Virtual Friends - Copyright © 2001-2018 Webber Dot My Solutions (002351632-A). All rights reserved