Unregistered Member
sign up
 Login

Username or Email

Password

Forget Password?

Free Register

 Main Page
 Announcement
 Discussion
 Article
 Photo Album
 Market Place
 Sharing List
 Stateboard
 Member List
 Like
 Applications
 Sign-Up

Article

 DilaDellila • 9 years ago • 15,540 viewed


Wali-wali ini mempunyai kuasa yang diberi daripada Allah yang sangat kuat yang tiada bandingannya. dimana kesemua wali-wali boleh dikatakan, Tuhan memberikan mereka 4 anugerah :-

i) Tuhan akan melipatkan bumi ini untuk mereka berjalan. di dalam beberapa langkah mereka sudah sampai ke timur mahupun barat.

ii) mereka dapat menghilangkan diri bila-bila masa.

iii) mereka boleh berjalan di atas air.

iv) mereka tahu siapa kita dan nama kita walaupun tanpa pernah berjumpa terlebih dahulu.

Inilah dinamakan keramat wali-wali Allah. Kebanyakan kita mengaku kedudukan mereka(wali) disisi Allah. Akan tetapi, dimanakah mereka ini? Adakah mereka(wali) masih wujud dizaman ini? Atau mereka berada di kumpulan mana? Untuk menjawab persoalan ini kita mendapati keadaan sekarang, tidak lagi sama dengan keadaan zaman dahulu. Manusia kini ramai yang meninggalkan solat dan ajaran-ajaran yang lain. Mereka(manusia) lebih taksub kepada budaya-budaya barat sehingga mereka(manusia) lupa akan Allah. Oleh sebab itu Allah telah mengerahkan wali-walinya turun ke padang. Agar mengajak manusia pertama-tama sekali menunaikan solat berjemaah. Sepertimana yang disuruh oleh Baginda Rasulullah.

Mereka mengajak manusia supaya jangan memberi keyakinan kepada makhluk. Mereka menekankan bahawa semua isi dunia ini adalah hasbab. Dan janganlah kita yakin akan hasbab. Kita diseru yakinlah pada pencipta yang memberi kita senang dan rezeki yakni Allah, janganlah percaya kepada hasbab.

Mereka datang dalam berkumpulan dan mengetuk pintu ke pintu dan mengajak manusia bersolat berjemaah ke masjid. Mereka-mereka ini langsung tidak sedikit pun fokus kepada dunia dan mereka ingin menanamkan tidak yakin kepada hasbab. Sepertimana api yang tidak memberi apa-apa kesan. Dan pisau tidak memberi apa-apa kemudaratan kecuali dengan izin Allah. Inilah perinsip-perinsip wali-wali Allah. Perinsip-perinsip ini terdapat dalam golongan yang kini dinamakan Tabligh. Mereka inilah sebenarnya wali-wali Allah yang dikerahkan turun ke padang diman pada masa kerosakan umat-umat Muhammad. Mereka tidak langsung fokus hal-hal politik dan hal-hal ekonomi. Itu sudah menjadi lumrah kepada wali-wali Allah dari dahulukala lagi.

Kesimpulannya golongan-golongan Tabligh ini adalah training untuk menjadi wali-wali Allah. Dan bukan bererti semua orang-orang tabligh ini menjadi wali. Bahkan inilah caranya untuk menjadi wali-wali Allah. Jika kita semua berani mengutuk mereka, mengapa kita tidak berani mengutuk wali-wali dizaman dulu. Yang tinggal didalam gua , yang tiada beristeri , yang tidak mencari rezeki sama sekali. Jika dibandingkan orang-orang tabligh dengan wali-wali zaman dahulu, mereka lebih baik keadaannya. Ini kerana mereka masih lagi mencari rezeki walaupun dengan cara perlahan. Mereka masih mempunyai anak isteri walaupun keadaan lemah-lemah. dan kita tidak pernah mendengar kebuluran dikalangan anak-anak isteri mereka. Mereka inilah wali Allah dizaman sekarang!!!!

Pada zaman dahulu wali-wali Allah mereka mengasingkan daripada masyarakat umum. Mereka(wali) hanya memfokuskan ibadat semata-mata. Mereka(wali) langsung tidak memikirkan dan mementingkan hal-hal duniawi. Manakala dakwah-dakwah mereka(wali) hanya untuk orang-orang tertentu yang dinamakan dakwah khususy. Ini adalah kerana suasana masyarakat dimasa itu masih lagi didalam keadaan yang baik. Mereka(wali) tidak langsung memikirkan soal-soal pemerintahan mahupun ekonomi. Namun begitu, tidak pula ada yang mengatakan mereka(wali) itu golongan sesat. Bahkan semua mereka(manusia) mengakui kekeramatan mereka(wali) dan kedudukan mereka(wali) di sisi Allah. Semua kita tidak mempersalahkan tindak-tanduk wali-wali Allah. Hidup mereka terpencil, mereka(wali) hidup didalam gua. Bahkan ada yang tidak beristeri dan anak-anak. Namun demikian tiada pula kritikan-kritikan yang dilemparkan kepada mereka(wali). Samaada kritikan ini dizaman lampau mahupun dizaman sekarang. Mereka inilah wali-wali Allah yang disebut didalam hadis Nabi yakni sebuah hadith qursi Allah berfirman, "sesiapa yang memusuhi wali-Ku, Aku isytiharkan perang terhadapnya." Aku mendengar apa yang dia dengar dan Aku melihat apa yang dia melihat.

Virtual Friends - Copyright © 2001-2018 Webber Dot My Solutions (002351632-A). All rights reserved