Unregistered Member
sign up
 Login

Username or Email

Password

Forget Password?

Free Register

 Main Page
 Announcement
 Discussion
 Article
 Photo Album
 Market Place
 Sharing List
 Stateboard
 Member List
 Like
 Applications
 Sign-Up

Article

 DilaDellila • 10 years ago • 4,920 viewed


1 al-Quran = 30 juzuk
1 Juzuk = 2 Hizb
1 Hizb = 4 Maqra'
1 Juzuk = 10 helai = 20 mukasurat
(1 m/s = 15 baris)

==> 30 Juzuk = 60 Hizb = 240 Maqra'
---------------------------------------------------------------------
Program bacaan al=Quran (secara istiqamah):

1 hari =1 maqra'==> 8 bulan khatam (8 x 30 hari)
1 hari =2 maqra'==> 4 bulan khatam (2 x 4 x 30)
1 hari =1 hizb= 4 maqra' ==> 2 bulan khatam ( 4 x 2 x 30)
1 hari =1 juzuk= 2 hizb = 8 maqra' ==> 1 bulan khatam (8 x 1 x 30)

---------------------------------------------------------------------
Masa bacaan: (mengikut kebiasaan/tartil/keselesaan)

Jika:
1 baris = 6 saat ==> 1 muka = 90 saat (1.50 minit) ==> 1 juzuk = 30 minit
1 baris = 7 saat ==> 1 muka = 105 saat (1.75 minit) ==> 1 Juzuk = 35 minit
1 baris = 8 saat ==> 1 muka = 120 saat (2.00 minit) ==> 1 Juzuk = 40 minit
1 baris = 9 saat ==> 1 muka = 135 saat (2.25 minit) ==> 1 Juzuk = 45 minit
1 baris =10 saat ==> 1 muka = 150 saat (2.50 minit) ==> 1 Juzuk = 50 minit
1 baris =11 saat ==> 1 muka = 165 saat (2.75 minit) ==> 1 Juzuk = 55 minit
1 baris =12 saat ==> 1 muka = 180 saat (3.00 minit) ==> 1 Juzuk = 60 minit

--------------------------------------------------------------------------

Dengan bacaan satu hari:

1 Juzuk = Khatam (1 bulan:1 kali = setahun:12 kali = 2 tahun:24 kali)
1 Hizb = Khatam (2 bulan:1 kali = setahun:6 kali = 2 tahun:12 kali)
2 Maqra' = Khatam (4 bulan:1 kali = setahun:3 kali = 2 tahun:6 kali)
1 Maqra' = Khatam (8 bulan:1 kali = 2 tahun:3 kali)
-----------------------------------------
1 muka sehari = Khatam ( 5 tahun:3 kali)
0.5 muka sehari = Khatam (10 tahun:3 kali)
----------------------------------------------------------------------
mengambilkira kadar bacaan sederhana 2 minit ke 2.5 minit semuka:

1 Maqra' lebih kurang 2 1/2 muka = 5 minit
2 Maqra' lebih kurang 5 muka = 10 minit

Dengan perbandingan ini: maknanya dengan perbezaan masa 5 minit sehari seseorang yang istiqomah dengan bacaannya 2 maqra' (10 minit) sehari akan dapat mengkhatamkan bacaan al-quran dalam masa 4 bulan sahaja. Sedangkan yang memilih membaca 1 maqra'
(5 minit)akan mengkhatamkan bacaan al-qurannya hanya dalam tempoh 8 bulan.

Dengan perbezaan masa lebih kurang 5 minit sehari itu, bermakna, pembaca 1 maqra; sehari akan khatam al-quran sebanyak 3 kali sepanjang 2 tahun. Manakala pembaca yang melilih membaca 2 maqra' sehari pula akan dapat mengkhatam al-qurannya sebanyak 3 kali setahun!!!

10 minit sehari itu beratkah?! Kalau tidak mampu sekaligus 10 minit, jadikan dua bahagian yakni 5 minit siang (1 maqra' dan bakinya sebelah malam (1 maqra' lagi). Atau apakata setiap lepas solat fardhu baca satu muka!! samalah juga! Cuma ambil masa 2 minit saja!

Kaedah Penting: Jika tidak boleh lakukan semua jangan pulak ditinggalkan semuanya!!

Akhirnya: Bacalah al-Quran meskipun tanpa perancangan atau disiplin bila-bila saja, dimana-mana juga!!!

Virtual Friends - Copyright © 2001-2021 Webber Dot My Solutions (002351632-A). All rights reserved