Unregistered Member
sign up
 Login

Username or Email

Password

Forget Password?

Free Register

 Main Page
 Announcement
 Discussion
 Article
 Photo Album
 Market Place
 Sharing List
 Stateboard
 Member List
 Like
 Applications
 Sign-Up

Article

 DilaDellila • 8 years ago • 8,851 viewed


http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/544600_462823660396822_885228441_n.jpg

(sekadar untuk pengetahuan am – daripada tidak tahu langsung)

Yang DiSiarkan adalah 20 daripada 99 nama-nama bagi Gelaran Rasulullah Saw yang tersebut dalam Banyak Ayat-Ayat Al-Quran

Urutan No.21 hingga ke- 101

21. Rasul : Utusan (banyak terdapat di dalam Al-Quran)

22. Nabi : (banyak terdapat di dalam Al-Quran)

23. Ummi : Buta huruf (surah 21:107)

24. Tihami : Dari Tihama

25. Hasyimi : Dari Keluarga Hasyim

26. Abthani : Milik Al-Bathha (daerah di sekitar Makkah)

27. Aziz : Yang Mulia (surah 9:128). Aziz juga sebuah Nama Allah

28. Harish ‘alaikum : Penuh Perhatian terhadap Anda

(surah 9:128)

29. Rauf : Lembut (surah 9:128). Juga sebuah Nama Allah

30. Rahim : Penyayang (surah 9:128). juga sebuah Nama Allah

31. Thaha : (surah 20:1)

32. Mujtaba : Yang Terpilih

33. Thasin : (surah 27:1)

34. Murtadha : Yang Diridhai

35. Hamim : (permulaan surah 40:46)

36. Mushtafa : Yang Terpilih

37. Yasin : (surah 36:1)

38. Aula’ : Yang Lebih Patut, Yang Lebih Baik (surah 33:6)

39. Muzammil : Yang Terbungkus (surah 74:1)

40. Wali : Sahabat, Yang Menolong, Yang Berbuat Kebaikan.

(Juga sebuah nama Allah)

41. Mudatstslr : Yang Berselimut (surah 73:1)

42. Matin : Yang Kukuh

43. Mushaddiq : Yang Menyatakan Kebenaran (surah 2: 101)

44. Thayyib : Yang Baik

45. Nashir : Yang Menolong. Juga sebuah Nama Allah

46. Manshur : Yang Ditolong (oleh Allah), Yang Berjaya

47. Mishbah : Dian, Lampu (suvah 24:35)

48. Amir : Pangeran, Pemimpin

49. Hijazi : Dari Hijaz

50. Tarazi : (_?_)

51. Quraisyi : Dari Suku Quraisy

52. Mudhari : Dari Suku Mudhar

53. Nabi Al Tawbah: Nabinya Tobat

54. Hafizh : Yang Menjaga. Juga sebuah Nama Allah

55. Kamil : Yang Sempurna

56. Shadiq: : Yang Lurus, Tulus, Suci (Surah 19:54),

(digunakan untuk Ismail)

57. Amin : Yang Terpercaya (Surah 26:107, 81:21)

58. Abdullah : Hamba Allah

59. Kalim Allah : Dia yang kepadanya Allah Berfirman

(biasanya nama kehormatan Musa)

60. Habib Allah : Sahabat Tercinta Allah

61. Naji Allah : Sahabat Karib Allah

(biasanya nama kehormatan Musa)

62. Shafi Allah : Sahabat Tulus Allah

(biasanya nama kehormatan Adam)

63. Khatam Al-Anbiya’: Penutup Para Nabi (surah 33:40)

64. Hasib : Yang Mulia. Al Hasib, Juga sebuah Nama Allah

(Asmaul Husna)

65. Mujib : Yang Menjawab. Juga sebuah Nama Allah

66. Syakur : Yang Banyak Bersyukur. Juga sebuah Nama Allah

67. Muqtashid : Mengambil sebuah Jalan Tengah (surah 35:32)

68. Rasul Al Rahmah : Rasulnya Rahmat

69. Qawi : Kuat. Juga sebuah Nama Allah

70. Hafi : Yang Tahu (surah 7:187)

71. Ma ’mun : Terpercaya

72. Ma ‘lum : Termasyhur

73. Haqq : Kebenaran (surah 3:86)

74. Mubin : Jelas, Nyata (surah 15:89)

75. Muthi : Taat

76. Awwal : Pertama. Juga sebuah Nama Allah

77. Akhir : Terakhir. Juga sebuah Nama Allah

78. Zhahir : Yang Lahir. Juga sebuah Nama Allah

79. Bathin : Yang Batin. Juga sebuah Nama Allah

80. Yatim : Yatim (surah 93:6)

81. Karim : Yang Pemurah (surah 81:19). Juga sebuah Nama Allah

82. Hakim : Yang Arif, Bijaksana. Juga sebuah Nama Allah

83. Sayyid : Tuan (surah 3:39)

84. Siraj : Dian, Lampu (surah 33:46)

85. Muni r : Bercahaya (Surah 33:46)

86. Muharram : Yang Terlarang, Suci

87. Mukarram : Yang Mulia

88. Mubasysyir : Pembawa Kabar Baik (surah 33:45)

89. Mudzakkir : Yang Mengingatkan

90. Muthahhar : Suci

91. Qarib : Dekat. Juga sebuah Nama Allah

92. Khalil : Sahabat Baik (biasanya nama kehormatan Ibrahim)

93. Mad’u : Yang Diseru

94. Jawwad : Yang Pemurah

95. Khatim : Penutup (surah 33:40)

96. ‘Adil : Yang Adil

97. Syahir : Termasyhur

98. Syahld : Yang Menyaksikan, Saksi. Juga sebuah Nama Allah

99. Muqaffi : Nabi Yang Datang sesudah Nabi-Nabi

sebelumnyadan mengikuti jejak mereka

Dan nama bagi yang Ke-100 disebut sebagai:

- MALHAMAH: Nabi yang telah diizinkan baginya dan bagi umatnya berperang melawan orang kafir yang menentangnya

Dan yang Ke-101 pula disebut sebagai:

- RASUL AL-MALAHIM: Rasulnya Pertempuran-Pertempuran Hari-Hari Terakhir

Adapun jumlah Nama-Nama Rasulullah Saw, terdapat beragam pendapat dikalangan Para Ulama.

- Ibnu Al-’Aroby dalam Ahkamu Al-Qur’an menghitung ada 67 nama.

- Al-Harroni dalam Asma-u An-Nabi menghitungnya 99 nama.

- As-Suyuthi dalam kitabnya Ar-Riyadhu Al-Aniqoh menghitung sekitar 112 buah.

- Pengarang kitab Wasilatu Al-Muta’abbidin Ila Mutaba’ati Sayyidi Al-Mursalin menukil riwayat dari ibnu Abbas bahwa jumlahnya 180 buah. – Al-Jazuli dalam Dala-il Al-Khoirot menghitung sebanyak 200 nama.

- Ibnu Dihyah dalam Al-Mustaufa mendapatkan sekitar 300 nama.

-Malah Syauman dalam kitabnya Irsyadu Al-Uqul mendapatkan 700 buah nama.

- Sebagian Sufi menganggapnya ada 1000 buah nama

MENGENAI PENGGUNAAN NAMA NABI MUHAMMADA SAW PADA ANAK-ANAK:

Imam Muslim ada meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah r.a. menceritakan; “Seorang lelaki dari kalangan kami baru memperolehi anak dan ia memberi nama anak itu ‘Muhammad’. Lalu kaumnya berkata kepadanya; ‘Kami tidak akan membiarkan kamu memberi nama dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.’ Maka lelaki ini pun pergi menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa anaknya di atas belakangnya. Ia bertanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam; “Ya Rasulullah, dilahirkan untukku anak dan aku menamakannya ‘Muhammad’, lalu kaumku berkata kepadaku; ‘Kami tidak akan membiar kamu menamakan dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.”

Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab;

تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ

“Berilah nama dengan namaku, akan tetapi jangan memanggil dengan panggilanku (yakni Abul-Qasim) kerana sesungguhnya aku adalah Qasim (pembahagi) yang membahagi di antara kamu.”

Virtual Friends - Copyright © 2001-2021 Webber Dot My Solutions (002351632-A). All rights reserved