Unregistered Member
sign up
 Login

Username or Email

Password

Forget Password?

Free Register

 Main Page
 Announcement
 Discussion
 Article
 Photo Album
 Market Place
 Sharing List
 Stateboard
 Member List
 Like
 Applications
 Sign-Up

Article

 DilaDellila • 5 years ago • 1,261 viewed


Suatu cabang ilmu yang menitik beratkan keseimbangan kehidupan antara dunia dan akhirat.Dengan berpandukan suatu garis panduan seperti yang terkandung di dalam Fiqh Al-Aulawiyat, maka keputusan dapat dijana dengan sangat seimbang bagi mengelakan mudarat serta kesan selepas itu.

Ia menjurus kepada pertimbangan dalam membuat sesuatu keputusan secara menyeluruh dengan mengambil kira keutamaan-keutamaan yang paling utama.Fiqh Al-Aulawiyat banyak menjelaskan kepada kita bagaimanakah sesuatu keputusan dibuat,dengan lebih teliti dan teratur.

Secara kasar atau olahanya adalah, Fiqh Al-Aulawiyatmewujudkan keseimbangan baik dari kehidupan,masyarakat,pengurusan,hinggalah kepada aspek sekecil-kecilnya,ia juga turut memberikan kaedah-kaedah penentuan yang sesuai setelah mengambil kira apakah yang paling utama dan terbaik untuk kehidupan ini.

Fiqh Al-Aulawiyat ini sebenarnya mengajar kita bagaimana menilai,menganalisis,selain membuat keputusan yang seimbang terhadap sesuatu perkara.

Dengan menilai sesuatu perkara,dan meneliti keutamaan yang diutamakan,dan mengimbangi yang mana satukah paling hampir,yang paling mudarat,dan seterusnya secara bertahap.Maka keputusan pun dibuat tidak bercanggah atau bertindih terhadap sesuatu perkara apabila keputusan dibuat.

Maka dalam kehidupan hari ini,dapat kita mengembalikan semula cabang-cabang ilmu yang semakin pudar.

Misalnya,ilmu fardhu ain adalah lebih utama berbanding ilmu fardhu kifayah.

Ini adalah asas-asas yang ada di dalam fiqh al-aulawiyat itu sendiri.Yang wajid diutamakan berbanding yang sunat.Yang kurang mudarat diutamakan berbanding banyak mudaratnya jika pun kedua-dua keputusan diambil membawa kemudaratan maka yang paling ringan sekali itulah diambil kira (pandangan dan huraian secara kasar sahaja).

Selain mengelak kekeliruan dan permasalahan yang timbul,fiqh al-aulawiyat memberikan keseimbangan dalam kesemua aspek dalam kehidupan ini.

Meletakan sesuatu keputusan pada tempatnya haruslah adil,saksama dan mengikut syariat yang terkandung dalam islam.

Dengan harapan agar fiqh al-aulawiyat ini kembali kepada tempatnya,iaitu menjadi sumber pembelajaran dan rujukan kepada sebarang keputusan yang ingin diambil,maka fiqh al-aulawiyat memberikan kita panduan serta pertimbangan yang wajar agar keputusan yang diambil,dibuat sama ada menerusi musyawarah atau secara individu (untuk diri sendiri) sesuai diguna dan diterapkan dalam kehidupan seharian.

Kitab Fiqh Al-Aulawiyat adalah hasil karangan tokoh terkemuka islam iaitu Prof.Al-Syeikh Dr Yusuf Abdullah Al-Qaradhawi (Nama yang saya selalu panggil adalah Yusuf Qadawi kerana terlalu panjang untuk saya sebut).

Didalam kitab fiqh al-aulawiyat tersebut,menerangkan bahawa keutamaan yang perlu diutamakan,kemudian barulah yang lain-lain pula.Aulawiyat bermaksud keutamaan.

Misalnya yang wajib adalah utama,kemudian sunat,harus,makruh haram.perkara-perkara ini ditimbang tara agar tidak membawa mudarat terhadap sesuatu perkara.

Selain itu juga,aspek lain yang diambil kira adalah mudaratnya sesuatu perkara.Mudarat kecil dan mudarat besar.Sungguhpun kedua-duanya membawa mudarat,mudarat kecil berkemungkinan diambil terlebih dahulu dan diutamakan,dan mudarat besar itu diketepikan kerana jika diambil juga,jelas membawa mudarat yang lebih besar lagi.

Dan perkara kecil adalah tidak wajar diperbesarkan,dan perkara besar tidak diperkecilkan.Maka keputusan itu melain kesemua peringkat analisis dan timbang tara.

Dengan fiqh al-aulawiyat,sebarang keputusan diambil dapat menempatkan kedudukan yang adil dan berada ditempatnya.Iaitu keputusan dibuat adalah sesuai dengan perkara tersebut.

Jika kita mahu,maka bolehlah kita mengambil sedikit masa untuk mengenali apakah itu fiqh al-aulawiyat.Tentu selepas ini kita akan kurang menghadapi dilema dalam membuat keputusan.

Antara lain yang berkait dengan fiqh al-aulawiyat ini adalah mereka yang berkelayakan dalam membuat keputusan atau fiqh al-muaznah.

Tentang fiqh al-muaznah secara ringkasnya adalah mereka yang ada kelayakan,yang mempunyai ilmu yang tinggi dalam dasar membuat keputusan.Kerana setiap keputusan harus berada dalam kedudukanya.Jadi mereka yang berkelayakan ini membuat keputusan dan timbang tara yang teliti berdasarkan apa yang terkandung dalam syariat islam itu sendiri.

Sumber-https://permaisurycintahaty.blogspot.my/2016/01/fiqh-al-aulawiyat.html

Virtual Friends - Copyright © 2001-2021 Webber Dot My Solutions (002351632-A). All rights reserved